CFO ang. Chief Financial Officer, Chief Financial and Operating Officer, CFOO

Zobacz także: Dyrektor finansowy.

CFO – osoba odpowiedzialna za Zarządzanie ryzykiem finansowym przedsiębiorstwa i nadzór nad czynnościami finansowymi realizowanymi w przedsiębiorstwie. Do jego zadań zwykle należy monitorowanie przepływów pieniężnych i planowanie finansowe. CFO często jest członkiem zarządu.

Spis treści

Rola CFO w organizacji

Rola CFO na świecie ulega wyraźnej ewolucji, z osoby nadzorującej kwestie księgowe do strategicznego partnera i doradcy CEO oraz właścicieli spółek. Oczekuje się od nich coraz większej aktywności w kształtowaniu strategii organizacji. Do zadań nowoczesnego CFO należy zatem nie tyle bieżące zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, co dbanie o prawidłowy rozwój organizacji i nadzór nad strategią biznesową przyjętą przez zarząd i właścicieli firm.

Z tego powodu, od nowoczesnych CFO i dyrektorów finansowych oczekuje się zarówno wiedzy i doświadczenia związanego z realizowaniem przyjętej strategii rozwoju organizacji, jak i w obszarze fuzji i przejęć i pozyskiwania finansowania rozwoju. Wśród CFO i dyrektorów finansowych zaczynają coraz częściej pojawiać się osoby z kwalifikacjami i doświadczeniem związanym z rynkiem kapitałowym.

Różnice pomiędzy CFO a dyrektorem finansowym

Tytuł CFO jest w wielu krajach często równoznaczny z tytułem dyrektora finansowego, m.in. w Wielkiej Brytanii i w Polsce. Obowiązki CFO i dyrektora finansowego mogą być bardzo podobne, ale zwykle CFO posiada szerszy zakres odpowiedzialności i pełni kluczową rolę wykonawczą. Różnice w obowiązkach na tych dwóch stanowiskach często różnią się w zależności od rodzaju organizacji i jej wielkości.

Chief Financial Officer to jedno z głównych stanowisk wykonawczych. Współpracuje blisko z dyrektorem wykonawczym (CEO) lub prezesem. Nie tylko sprawuje nadzór nad operacjami finansowymi, ale także bierze udział w kreowaniu strategii i polityki przedsiębiorstwa. CFO jest odpowiedzialny za tworzenie budżetów poszczególnych działów lub departamentów przedsiębiorstwa i za wyznaczanie celów finansowych. W zależności od wielkości organizacji, CFO może podlegać dyrektor finansowy.

Dyrektor finansowy jest odpowiedzialny za kierowanie operacjami finansowymi organizacji i ich kontrolę. W mniejszych organizacjach, obowiązki CFO może sprawować prezes lub dyrektor wykonawczy i to im podlega wtedy dyrektor finansowy. W większych organizacjach, dyrektor finansowy zwykle podlega bezpośrednio CFO. Chociaż obowiązki na obu stanowiskach są podobne, dyrektor finansowy nie jest członkiem głównego kierownictwa.

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.