Analiza wpływu awarii komponentu (ITIL) Przekierowano ze strony: CFIA (ITIL) ang. component failure impact analysis, CFIA

Analiza wpływu awarii komponentu - technika w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design), która pomaga w zidentyfikowaniu wpływu awarii danego elementu konfiguracji (CI) na całą usługę informatyczną oraz organizację biznesową. Jest to macierz, w której na jednej osi są usługi informatyczne, a na drugiej - elementy konfiguracji (CI-s). Technika ta umożliwia zidentyfikowanie krytycznych elementów konfiguracji (czyli takich, które mogą spowodować awarię wielu usług informatycznych) oraz wrażliwych usług informatycznych (czyli takich, które mają wiele pojedynczych punktów awarii).[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.