CATS CM ang. Contract Administration and Tracking Scenarios - Contract Management

CATS CM
Metoda
Sourcing IT
Logo CATS CM
WłaścicielCM Partners
RozpowszechnianieCM Partners
Powstanie2008 r.
TwórcyJan van Beckum

Gert-Jan Vlasveld
CertyfikacjaCM Partners
Scenariusze śledzenia

Oficjalna strona internetowa


CATS CM - Metoda zapewniający dostawcom usług IT proaktywne, metodyczne podejście do zarządzania kontraktami. Właścicielem opublikowanej w 2008 roku metody jest holenderska spółka CM Partners.

Spis treści

Charakterystyka

W ciągu ostatnich pięciu lat, zarządzanie kontraktami stało się kluczowym zagadnieniem zainteresowania branży IT, a również wydzielona dziedziną zarządzania. Ze względu na ten rozwój, powstało zapotrzebowanie na przemyślaną i wiarygodną metodę zarządzania kontraktami. CATS CM opracowało dwóch holenderskich ekspertów w zakresie zarządzania kontraktami: Jan van Beckum i Gert-Jan Vlasveld. Po raz pierwszy metoda ta została opublikowana w 2008 roku, w podręczniku “Contract management voor ICT op basis van CATS CM”.

W metodzie CATS CM zarządzanie kontraktami jest zdefiniowane jako wszystkie powiązane ze sobą procedury, środki, wytyczne i protokoły zmierzające do tworzenia, zarządzania i zyskownego prowadzenia stale rosnącego wolumenu zamówień. Wprowadzona w CATS CM koncepcja scenariuszy śledzenia wskazuje, w jaki sposób należy monitorować wszystkie aspekty zarządzania kontraktami za pomocą szczegółowych i przemyślanych planów działania.

Szczegółowe plany działania stanowią sposób zarządzania kontraktami od momentu ich podpisania. CATS CM składa się z trzydziestu działań, które są zgrupowane w sześć bloków. Każdy z tych sześciu bloków tworzy jeden etap w procesie zarządzania kontraktami. Działania te są powiązane ze sobą i wynikają z zadań, obowiązków i odpowiedzialności kierownika kontraktów (ang. contract manager).Rys. Scenariusze śledzenia[1]


Adresaci

CATS CM jest ukierunkowany na cztery różne kategorie funkcji IT:
  • menedżerów operacyjnych odpowiedzialnych za zarządzanie kontraktami na poziomie operacyjnym;
  • kierowników kontraktów (ang. contract managers) posiadających naturalną umiejętność zarządzania kontraktem bez używania określonych metod. CATS CM zapewni im narzędzie do dalszej organizacji ich pracy, aby była możliwa do zweryfikowania i do przekazania innym osobom;
  • ogólnego menedżmentu, który jest odpowiedzialny za stałe, niezawodne i weryfikowalne zarządzanie stanem zamówień;
  • kierowników kontraktów w organizacjach klientów. CATS CM dostarcza im wskazówek dotyczących sposobu, w jaki dostawcy usług IT organizują swoje procesy zarządzania kontraktami.


Zakres i ograniczenia

Zakres metody CATS CM obejmuje zarządzanie kontraktami z perspektywy dostawców usług IT. Uzupełnia ona inne podejścia, takie jak PRINCE2, ITIL, ASL i BiSL.

Ograniczenia

CATS CM umożliwia organizacjom będącym dostawcami usług sprawienie, aby ich funkcja zarządzania kontraktami stała się skuteczniejsza i wydajniejsza. Najważniejszym ograniczeniem jest abstrakcyjny poziom opisu elementów metody CATS CM. Nie jest on odpowiedni dla niedoświadczonych kierowników kontraktów i organizacji o niskiej kulturze zarządzania kontraktami.

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Bibliografia

  • Jane Chittenden, René Visser, Johannes W. van den Bent: Global Standards and Publications, Edition 2012/2013, Van Haren Publishing May 2012

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 21 października 2015 r.