CASE ang. Computer-Aided Software Engineering, Computer-Aided Systems Engineering

CASE – oprogramowanie używane do komputerowego wspomagania projektowania oprogramowania. Do funkcji CASE należy: analiza, projektowanie i programowanie. Narzędzia CASE automatyzują metody projektowania, dokumentacji oraz tworzenia struktury kodu programu w wybranym języku programowania, najczęściej w programowaniu obiektowym.

Typowymi narzędziami CASE są:
  • narzędzia do modelowania w języku UML i podobnych,
  • narzędzia do zarządzania konfiguracją zawierające system kontroli wersji,
  • narzędzia do refactoringu.

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.