Komputerowo wspomagane planowanie procesów Przekierowano ze strony: CAP ang. Computer Aided Planning, CAP, Computer Aided Process Planning, CAPP

Komputerowo wspomagane planowanie procesów (komputerowo wspomagane planowanie, systemy komputerowego wspomagania projektowania procesów technologicznych) – oprogramowanie stosowane w zarządzaniu przedsiębiorstwem, część składowa CIM.

Spis treści

Zakres wsparcia

Na komputerowo wspomagane planowanie składają się narzędzia, które wspomagają realizację zadań związanych z planowaniem pracy (realizacji procesów). Służą one integracji działań ludzi i środków produkcji, w celu wypełnienia zadań produkcyjnych zgodnie z kryteriami ekonomicznymi.

Do zakresu komputerowo wspomaganego planowania pracy zaliczane są następujące dziedziny:
  • planowanie montażu,
  • sporządzanie planu pracy,
  • programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie,
  • programowanie robotów przemysłowych,
  • programowanie pomiarowych maszyn koordynacyjnych,
  • planowanie kontroli.


Miejsce w dziedzinie klasie narzędzi CAx

Planowanie procesów zajmuje centralne miejsce w ramach technicznej realizacji zlecenia między konstrukcją a produkcją. Systemy CAP są elementem łączącym systemy komputerowego wspomagania projektowania (ang. Computer Aided DesignCAD) i komputerowego wspomagania wytwarzania (ang. Computer Aided ManufacturingCAM). W celu zilustrowania miejsca systemów CAPP w procesie przygotowania produkcji wyrobu, poniżej podano kolejność wykorzystywania tych systemów, wraz z głównymi funkcjami:
  1. CAD - konstruowanie wyrobu, m.in. tworzenie modeli 3D i rysunków 2D
  2. CAP - projektowanie procesu technologicznego obróbki, np. dobór obrabiarki, narzędzi, oprzyrządowania przedmiotowego, kolejności operacji, treści operacji, itp.
  3. CAM - programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie (OSN), zgodnie z danymi, otrzymanymi z systemu CAPP.


Uwagi

Systemy CAPP znajdują się obecnie w fazie rozwoju, czym należy tłumaczyć niewielką ilość komercyjnych rozwiązań.

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.