Rada ds. zmian (ITIL) Przekierowano ze strony: CAB (ITIL) ang. change advisory board, CAB

Rada ds. zmian - w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition) grupa ludzi wspierająca ocenę, nadawanie priorytetów i planowanie zmian. Rada ds. zmian (ang. CAB) składa się zazwyczaj z reprezentantów wszystkich obszarów działania, włączając dostawcę usług informatycznych, organizację biznesową oraz dostawców zewnętrznych.[1]

Główne obowiązki

W niektórych firmach CAB pełni rolę głównego decydenta w kwestiach wprowadzania zmian, w innych jej rola ma charakter głównie doradczy. W dużych korporacjach mogą występować różne rodzaje rad, których kompetencje wynikają z kwestii geograficznych, technologicznych czy wydziałowych. Skład samych rad powinien z kolei być uzależniony od rodzaju zmian jakie nastąpiły lub maja nastąpić.

Do głównych zadań CAB należą:
  • angażowanie dostawców, kiedy może to się okazać przydatne
  • odzwierciedlanie poglądów klientów i użytkowników
  • angażowanie w prace rady kierowników ds. problemów, poziomu świadczenia usług oraz personalu ds. kontaktów z klientami


Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.