Cło ang. customs

Cło – opłata pobierana przez państwo w związku z przemieszczaniem towarów przez granicę celną. Powszechnie stosuje się cła importowe, niemniej w niektórych państwach ocleniu podlega również eksport i tranzyt.

Klasyfikacja

Podział według kierunku ruchu towarów:
 • Cło importowe – jego zadaniem jest ochrona produkcji krajowej oraz zwiększenie dochodów państwa.
 • Cło eksportowe – jest nakładane głównie na surowce, w celu zachęcania do ich przetwarzania w kraju. Powoduje ono wzrost cen produktów krajowych za granicą. Mogą powodować pogorszenie bilansu handlowego poprzez zmniejszenie eksportu. Stosuje się je jedynie w krajach rozwijających się o monokulturowym charakterze gospodarki, może wówczas zastępować podatki, których pobieranie wymagałoby tworzenia kosztownego systemu podatkowego.
 • Cło tranzytowe – była to opłata nakładana na obcych kupców przejeżdżających przez dany kraj. Jest ono stosowane bardzo rzadko, ponieważ brak ceł przewozowych może stać się czynnikiem skłaniającym do wyboru tranzytu przez dany kraj, co może przynieść duże wpływy z udostępnienia sieci transportowej oraz środków transportu. W wielu krajach, w tym także w Polsce, dochody te stanowiły znaczną część wpływów budżetowych.


Podział według sposobu określania wysokości ceł:
 • Cło ad valorem – określone w procentach w stosunku do wartości towaru.
 • Cło specyficzne – ustalone w stosunku do ilości towarów.
 • Cło kombinowane – ustalone w zależności od wartości i ilości towarów.


Podział według charakteru ekonomicznego:
 • Cło fiskalne – zapewniają państwu odpowiednie dochody. Obecnie rola fiskalna ceł nie jest dominująca. (w 1999 roku wpływy z ceł wynosiły w Polsce 5,566 mld zł, co stanowi 4,4% całości wpływów)
 • Cło ochronne – jego celem jest ochrona produkcji krajowej przed konkurencją zagraniczną.
 • Cło ekspansywne – ma na celu utrzymanie wysokich cen na rynku wewnętrznym.


Podział według rodzaju taryfy celnej:
 • Maksymalne:
  • Cło optymalne – wielkość cła pozwalająca na maksymalizację osiąganych korzyści przez wprowadzający go kraj.
 • Minimalne.


Podział według zróżnicowania traktowania:
 • dyskryminacyjne – ustalone na poziomie wyższym od ogólnego;
 • preferencyjne – zapewnia szczególnie korzystne warunki wymiany.


Zobacz też

Bibliografia

 • Witold Mruk: Cło, Encyklopedia zarządzania
 • Cło, portalwiedzy.onet.pl
 • Cło, Wikipedia pl
 • Customs, Wikipedia en


!
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.