Jednostka biznesowa (ITIL) Przekierowano ze strony: Business unit (ITIL) ang. business unit

Jednostka biznesowa - w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy) segment organizacji biznesowej, który ma własne plany, miary, przychody i koszty. Każda jednostka biznesowa posiada zasoby, które wykorzystuje, aby zaoferować swoim odbiorcom wartość w postaci dóbr i usług.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.