Zarządzanie usługami biznesowymi (ITIL) Przekierowano ze strony: Business service management (ITIL) ang. business service management

Zarządzanie usługami biznesowymi (zarządzanie usługami dla organizacji, zarządzanie usługami dla organizacji biznesowej) - metoda zarządzania usługami informatycznymi, która uwzględnia realizowane procesy biznesowe oraz wartość generowaną przez organizację biznesową. Termin ten może również oznaczać zarządzanie usługami serwisowymi, świadczonymi odbiorcom końcowym.[1]

Zobacz też

Obszerniejszy opis w artykule Zarządzanie usługami biznesowymi.

Bibliografia

OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.