Uzasadnienie biznesowe (ITIL) Przekierowano ze strony: Business case (ITIL) ang. business case

Uzasadnienie biznesowe - w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy) uzasadnienie istotnych wydatków.[1]

Zawiera informacje o:

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.