Zwykła działalność biznesowa (MSP) Przekierowano ze strony: Business as usual (MSP) ang. business as usual, BAU

Zwykła działalność biznesowa (ZDB) - sposób, w jaki organizacja prowadzi swoją codzienną działalność (aktywność) biznesową, aby osiągnąć zakładane przez nią cele bądź rezultaty.[1]

Uwaga

Zwykła działalność biznesowa jest niekiedy określana skrótowo jako ZDB.

Bibliografia

Rod Sowden & Cabinet Office: Managing Successful Programmes (2011 edition), TSO 2011, ISBN: 9780113313273
ostatnia modyfikacja 24 października 2015 r.