Analiza biznesowa Przekierowano ze strony: Business analysis ang. business analysis

Analiza biznesowa - dyscyplina[1] określenia potrzeb biznesowych i określania rozwiązań problemów biznesowych. Rozwiązania często zawierają element rozwoju systemów, ale mogą również składać się z udoskonaleń procesu lub zmiany organizacyjnej lub planowania strategicznego czy rozwoju polityki biznesowej[2].

Analitycy

Osoba, która wykonuje to zadanie nazywana jest analitykiem biznesowym (ang. business analyst, BA). Ci analitycy biznesowi, którzy pracują wyłącznie nad rozwojem oprogramowania i systemów komputerowych, mogą być nazywani analitykami biznesowymi IT, technicznymi analitykami biznesowymi lub również analitykami systemów.

Techniki analizy biznesowejBibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.