BPMM Przekierowano ze strony: Business Process Maturity Model ang. Business Process Maturity Model

BPMM
Model dojrzałości
Zarządzanie procesowe
Logo OMG
WłaścicielOMG
RozpowszechnianieOMG
Powstanie2002 r.
Aktualna wersjaVersion 1.0 (czerwiec 2008 r.)
CertyfikacjaOMG
SpołecznośćOMG Member
Oficjalna broszura informacyjna


BPMM - model dojrzałości stworzony przez międzynarodową, otwartą organizację non-profit Object Management Group (OMG). Bazuje na modelu CMM. Zawiera zestaw zaleceń i dobrych praktyk w zakresie uzyskiwania sprawności operacyjnej realizowanych procesów biznesowych, które oceniane są w pięciopoziomowej skali. Wyróżnia się cztery rodzaje ocen: startowa, postępu, dostawcy i potwierdzająca. Kompletna specyfikacja modelu możne być pobrana za darmo na stronie OMG.

Spis treści

Historia

BPMM jest własnością OMG (ang. Object Management Group) - działającej od 1989 roku międzynarodowej organizacji branży komputerowej. Podstawą do opracowania modelu były wymagania procesowe modelu CMM zbudowanego w Carnegie Mellon University, protoplasty modelu CMMI. Początkowo był budowany jako model Service Operations CMM - model dojrzałości eksploatacji usług.

Opis

BPMM opiera się na czterech fundamentalnych zasadach:
  • atrybuty procesów mogą być oceniane w celu określenia ich zdolności do przyczyniania się do realizacji celów organizacji.
  • zdolność procesów nie może przetrwać, jeśli organizacja nie jest na tyle dojrzała, aby ją utrzymać.
  • doskonalenie procesów najlepiej traktować jako program zmian organizacyjnych. Jego kolejne etapy ulepszania pozwalają w bardziej przewidywalny sposób osiągać stopniowo stan zdolności organizacyjnej.
  • Każdy etap lub poziom dojrzałości stanowi wymaganą podstawę, na której mogą być budowane kolejne udoskonalenia.

Poziomy dojrzałości

BPMM jest podzielona na pięć poziomów dojrzałości:
  • Poziom 1: Wstępny (ang. Initial)
  • Poziom 2: Zarządzany (ang. Managed)
  • Poziom 3: Standaryzowany (ang. Standardized)
  • Poziom 4: Przewidywalny (ang. Predictable)
  • Poziom 5: Innowacje (ang. Innovating)
Rys. Poziomy dojrzałości BPMM[1]


Ocena dojrzałości

Zgodność z BPMM określa się na podstawie ocen. Ocena musi być prowadzona przez autoryzowanego Wiodącego Rzeczoznawcę, który przeszedł zaawansowane przeszkolenie zarówno w zakresie BPMM, jak i związanych z nim metod oceny. Wyróżnia się cztery rodzaje ocen: startowa, postępu, dostawcy i potwierdzająca.

Akredytacja i kwalifikacje

Kompletna specyfikacja modelu możne być pobrana za darmo na stronie OMG. OMG prowadzi kilka różnych programów certyfikacyjnych. Jednym z nich jest OMG Certified Expert in BPM™ (OCEB). Program OCEB został opracowany i jest prowadzony jako wspólny program OMG i UML Technology Institute Co., Ltd.(UTI).

Zobacz też

Bibliografia

  • A. Van Looy, M. De Backer, G. Poels: Which Maturity Is Being Measured? A Classification of Business Process Maturity Models, 5th SIKS/BENAIS Conference on Enterprise Information Systems, CEUR Workshop Proceedings, Eindhoven 20 10, s. 7–16.
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.