Business IT Fusion

Business IT Fusion
Metodyka
Business IT Alignment
TwórcaPeter Hinssen
Powstanie2009
okładka podręcznika
Oficjalna strona internetowa
Business/IT Fusion - How to move beyond alignment and transform IT in your organization - podręcznik biznesu, którego autorem jest Peter Hinssen. Omawia podejście do zarządzania IT, które wychodzi poza klasyczny model dopasowania biznesu i IT - "dopasowanie" koncentruje się na współpracy pomiędzy biznesem i IT, Hinssen sugeruje, że przyszłość leży w konwergencji tych dwóch stron. W jego koncepcji IT zostaje włączone do biznesu, przestaje być traktowane jako dostawca. Praca jest przedstawiana jako przewodnik do "IT 2.0".[1]

Spis treści

Koncepcja

Książka ukazuje dylemat, który ma miejsce w świecie IT: techniczne wyzwania i możliwości nie były nigdy większe,[2] ale w tym samym czasie rola IT i CIO nigdy nie była bardziej kwestionowana.[3] Książka konkluduje, że pomimo różnych modeli rozwiniętych przez lata w celu polepszenia zaufania pomiędzy biznesem i IT, sytuacja jest gorsza niż kiedykolwiek wcześniej. Autor twierdzi, że woła to o radykalną zmianę i że wymaga się kompletnej repozycji IT jak i nowego rodzaju specjalistów od IT, którzy podołaliby wyzwaniu.

IT 1.0 vs. IT 2.0

Istotę transformacji jaka musi zajść oddaje poniższe zestawienie cech organizacji IT.Rys.1. IT 1.0 vs. IT 2.0[4]


Ogólny zarys rozdziałów w książce

Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość IT

Dlaczego pora na program reform (ang. new deal) pomiędzy biznesem i IT? EDP istnieje od około 20 lat. IT również istnieje od około dwudziestu lat. Czas na zmianę, pisze autor.

Elementy fuzji

Nie powinniśmy troszczyć się wyłącznie o dopasowanie IT i biznesu (ang. business/IT alignment), ale także włączania IT do biznesu.
 • dopasowanie IT i biznesu to ślepy zaułek rozwoju,
 • wyjaśnienie koncepcji fuzji,
 • elementy fuzji i sposób ich zastosowania.

Modele, które działają

Przez ostatnie piętnaście lat badań obszaru zbieżności IT, pewna liczba modeli, które zajmują się dopasowaniem IT i biznesu okazała się być interesująca. Modele mogą być użyte w przejściu do stanu fuzji i mogą tworzyć źródło inspiracji do nowego dialogu pomiędzy biznesem i IT.

Ludzie: nowa rzesza IT

W tym rozdziale książka mówi o pewnym rodzaju ludzi potrzebnym w procesie fuzji: Przez bardzo długi czas zatrudniano do departamentów IT nadzwyczaj technicznych specjalistów. Według koncepcji fuzji, potrzebny jest nowy rodzaj specjalistów posiadających nową mieszankę umiejętności. Kiedy przekształcisz swój departament IT, największy priorytet powinien być skierowany na ludzi i kulturę. Oni są podstawą nowych technologii informacyjnych.[8]
 • jaki rodzaj ludzi powinien być pożądany, zatrudniany, trenowany lub rozwijany, i jak można to zrobić?[9]
 • jak można rozgryźć kod "kulturowy" w transformacji IT.[10]

Nowy CIO: od Robina do Batmana

Profil CIO jest kluczowy w transformacji IT. W tym rozdziale autor omawia jak powinien wyglądać nowy CIO i jaką powinien mieć rolę.

Marketing IT

Budowanie umiejętności komunikacyjnych i rozwijanie sposobu myślenia w obrębie IT jest tylko częścią ogólnego stosunku w dążeniu do zbieżności IT, i kompletnie nowego związku pomiędzy biznesem a IT. Budowanie komunikacji będzie niezbędne w naszym dążeniu do rozpowszechniania przewodnictwa IT.
 • jakie jest uzasadnienie komunikacji w IT i jakie są mechanizmy komunikacji z biznesem dotyczące IT?
 • jak powinna być budowana komunikacja i strategia marketingowa dla IT?
 • jak powinien być zwiększany potencjał w komunikacji i doświadczenie marketingowe u pracowników IT?

Inteligentny ład: ponad ład IT

Departamenty IT zapoczątkowały ład IT (ang. IT governance) z założeniem monitorowania i kontroli, przytłaczając departamenty IT z wyjątkowo mocną podatnością, zasadami i takim rezultatem, że biznesowy klient skonfrontowany jest z biurokratycznym aparatem IT, który niszczy kreatywność, elastyczność i innowację.[11] Przechodząc z ładu IT do koncepcji inteligentnego ładu, i zamieniając statyczny proces uchwalania budżetu na mechanizm dynamicznego portfela może odrodzić domenę ładu z ospałego wąskiego gardła na przyśpieszacz zmian i katalizator dla procesu fuzji pomiędzy biznesem a IT.

Tematy tego rozdziału to:
 • ład IT (ang. IT governance) jako inteligentny mechanizm do kreowania większej wartości z IT.
 • różnica pomiędzy myśleniem budżetowym i myśleniem portfelowym.[12]
 • koncepcja inteligentnego ładu jako mechanizm dla fuzji pomiędzy biznesem a IT.

Architekci zmian: używanie w IT planowania poprzez scenariusz

Architektura jest kluczowym składnikiem zmyślaniu o IT. Architektura może zapewnić narzędzia i mechanizmy nie tylko do myślenia o dzisiaj, ale także o przyszłości używania technologii w firmach. Architektura korporacyjna może stać się bronią do zmiany: zamiast statycznej interpretacji bieżącego, może stać się narzędziem do radzenia sobie z ciągłą zmianą.

Tematy tego rozdziału:
 • pojęcie architektury korporacyjnej (ang. enterprise architecture),[13][14] i co oznacza ona w kontekście fuzji biznesu i IT.
 • pojęcie planowania poprzez scenariusze jako mechanizm spojrzenia na dynamiczne aspekty architektury.
 • zbadanie roli i profilu architekta.

Roadmap fuzji: przewodnik po nowych technologiach informacyjnych

 • kontynuacja Roadmapy IT.[15]
 • oszacowanie tego, gdzie jesteśmy.
 • mapowanie pracy na zmianę wyglądu departamentu IT.
 • gdzie zmierza fuzja biznesu i IT, i dokąd zaprowadzi ona menedżerów.


Zobacz też

Linki zewnętrzne

Bibliografia

 • Business IT Fusion, Wikipedia en
 • Peter Hinssen: Business/IT Fusion, .MachMedia 2009, ISBN: 978-90-813242-3-6
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.