Organizacja biznesowa (ITIL) Przekierowano ze strony: Business (ITIL) ang. business

Organizacja biznesowa - w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy) przedsiębiorstwo lub organizacja utworzona z kilku jednostek biznesowych. W kontekście zarządzania usługami IT (ang. ITSM) termin „biznes” obejmuje zarówno firmy prywatne, jak i jednostki sektora publicznego oraz organizacje niekomercyjne.[1]

Dostawca usług informatycznych świadczy usługi informatyczne klientowi w ramach organizacji biznesowej. Dostawca usług informatycznych może być częścią tej samej organizacji biznesowej, co jego klient (wewnętrzny dostawca usług) lub innej (zewnętrzny dostawca usług).

Uwaga

Zgodnie z tu zamieszczoną definicją, w tym przypadku angielski termin business oznacza termin „organizacja biznesowa”, natomiast w innych kontekstach właściwsze może być użycie terminu biznes.

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.