Środowisko rozwojowe (build) (ITIL) Przekierowano ze strony: Build environment (ITIL) ang. build environment

Środowisko rozwojowe - w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition) kontrolowane środowisko, w którym aplikacje, usługi informatyczne oraz inne produkty są ze sobą łączone przed ich przeniesieniem do środowiska testowego lub produkcyjnego.[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.