Tworzenie (ITIL) Przekierowano ze strony: Build (ITIL) ang. build

Tworzenie (budowanie) - w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition) czynność polegająca na łączeniu kilku elementów konfiguracji (ang. CI-s) w celu utworzenia części usługi informatycznej. Termin ten może również odnosić się do wersji dopuszczonej do dystrybucji (np. wersja danego modelu serwera lub laptopa).[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.