Budżet (ITIL) Przekierowano ze strony: Budget (ITIL) ang. budget

Budżet - lista wszystkich przychodów i wydatków planowanych przez organizację lub jednostkę biznesową w ustalonym okresie.[1]

Zobacz też

Bibliografia

OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 10 października 2015 r.