Budżetowanie (ITIL) ang. budgeting

Budżetowanie - czynność polegająca na przewidywaniu i kontroli wydatków. Budżetowanie składa się z cyklu okresowych negocjacji, których celem jest ustalenie przyszłego budżetu (zazwyczaj rocznego), codzienna obserwacja oraz bieżące poprawianie budżetu.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.