Budżet projektu (PRINCE2) ang. project budget

Budżet projektu - zaplanowane koszty zaangażowanych w projekt zasobów (wraz z innymi kosztami), oszacowane na potrzeby stworzenia planu projektu.

Budżet powinien zawierać:
* koszty czynności związanych z wytworzeniem oraz sprawdzeniem produktów specjalistycznych
* koszty czynności związanych z zarządzaniem projektem

Uwaga

Włączanie budżetu zmian oraz budżetu zarządzania ryzykiem do budżetu projektu nie jest obowiązkowe.

Bibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.