BSI (ITIL) Przekierowano ze strony: British Standards Institution (ITIL) ang. British Standards Institution, BSI

BSI - najstarsza na świecie jednostka zajmująca się tworzeniem norm. Uznawana jest za wiodącą instytucję w zakresie normalizacji i certyfikacji.[1]

BSI jest akredytowaną jednostką certyfikującą systemy zarządzania, która zapewnia Organizacjom niezbędne narzędzia do implementacji najlepszych praktyk biznesowych i sprawiania, aby doskonałość stała się nawykiem. Powstałe w 1901 roku, BSI było pierwszą na świecie Jednostką Certyfikacyjną, a także Członkiem Założycielskim ISO, Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej. Ponad wiek później, nadal kontynuuje misję rozwoju biznesu na całym świecie, pomagając swoim Klientom zarządzać Efektywnością, Ryzykiem i utrzymywać Zrównoważony Rozwój, dzięki międzynarodowym normom systemów zarządzania (ISO), z których wiele powstało właśnie w BSI. Jako jednostka znana z zaszczepiania i znakowania (Kitemark®) doskonałości, BSI wpływa na szeroki zakres sektorów biznesowych, takich jak: lotnictwo, energetyka, inżynierstwo, finanse, opieka medyczna, IT i handel detaliczny. Z ponad 65 000 Klientów w 147 krajach, BSI jest organizacją, której normy inspirują do osiągania doskonałości na całym świecie.

Zobacz też

  • ISO
  • obszerniejszy opis w artykule BSI.

Bibliografia

OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.