Burza mózgów (ITIL) Przekierowano ze strony: Brainstorming (ITIL) ang. brainstorming

Burza mózgów - w fazach ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design) oraz ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation) technika pracy, której celem jest wytworzenie jak największej liczby pomysłów na rozwiązanie danego problemu/zagadnienia. Istotą burzy mózgów jest to, że w trakcie jej trwania powstałe pomysły nie są oceniane pod względem jakościowym. Dzieje się to w następnych etapach. Burza mózgów jest bardzo często stosowana przy identyfikowaniu potencjalnych źródeł problemów, szczególnie w procesie zarządzania problemami.[1]

Opis metody znajduje się w oddzielnym artykule Burza mózgów.

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.