Bordereau

Bordereau – pomocniczy dokument w transporcie kolejowym i samochodowym, występującym przy organizacji przesyłek zbiorowych. Wystawiany jest przez spedytora nadawczego i przesyłany do spedytora odbiorczego. Na jego podstawie można dokonać rozformowania przesyłki i wysyłać poszczególne partie ładunkowe do finalnych odbiorców. Zwiera on także zestawienie ładunków tworzących daną przesyłkę zbiorczą oraz nazwy nadawców i odbiorców.

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.