Opracowanie i dostarczanie Modelu Docelowego (MSP) Przekierowano ze strony: Blueprint design and delivery (MSP) ang. blueprint design and delivery

Opracowanie i dostarczanie

Modelu Docelowego
temat ładu
MSP
Logo MSP


Opracowanie i dostarczanie Modelu Docelowego – temat ładu MSP.

Spis treści

Projektowanie Modelu Docelowego

(ang. Blueprint design)

  • Model POTI (ang. POTI Model)
  • Stan obecny i analiza luk (ang. Current state and gap analysis)
  • Stan przyszły (ang. Future state)


Zobacz też

Linki zewnętrzne

Bibliografia

  • Rod Sowden & Cabinet Office: Managing Successful Programmes (2011 edition), TSO 2011, ISBN: 9780113313273
  • Jan Van Bon, Tieneke Verheijen (red.): Frameworks for It Management, Van Haren Publishing 2006, ISBN: 9789077212905
  • MSP na stronie Best Management Practice

Znaki towarowe

  • MSP® is a registered trade mark of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 14 października 2015 r.