Model Docelowy (MSP) Przekierowano ze strony: Blueprint (MSP) ang. blueprint

Model Docelowy - dokument opisujący zmianę biznesową (transformację) organizacji lub jej otoczenia, która ma być efektem programu.

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Bibliografia

  • Rod Sowden & Cabinet Office: Managing Successful Programmes (2011 edition), TSO 2011, ISBN: 9780113313273
  • Jan Van Bon, Tieneke Verheijen (red.): Frameworks for It Management, Van Haren Publishing 2006, ISBN: 9789077212905
  • MSP na stronie Best Management Practice
ostatnia modyfikacja 27 października 2015 r.