Bliskość ryzyka (PRINCE2) ang. proximity of risk

Bliskość ryzyka - czynnik czasowy ryzyka, tzn. określenie kiedy zmaterializowanie się ryzyk będzie bardziej prawdopodobne i stopień ich wpływu różny w zależności od tego, kiedy one wystąpią.[1]

Bibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.