Bliskość ryzyka (MSP) Przekierowano ze strony: Bliskość (MSP) ang. proximity of risk

Bliskość ryzyka - jeden z parametrów charakteryzujących zagrożenie lub okazję (poza prawdopodobieństwem i wpływem), który określa jego aspekt czasowy, to znaczy wskazuje, kiedy konkretna sytuacja niosąca ze sobą ryzyko może się się zmaterializować. Bliskość wyrażana jest w wartościach bezwzględnych (np.: w ciągu 1 miesiąca, do końca roku) lub w odniesieniu do cyklu życia przedsięwzięcia (do końca etapu, do końca planowanej transzy programu).

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.