Biznes (PRINCE2) ang. business

Biznes - obok Użytkownika i Dostawcy to jedna z trzech stron występujących w projekcie, których interesy reprezentowane są przez Komitet Sterujący. O kwestie związane z biznesem troszczy się w szczególności Przewodniczący Projektu (jako przedstawiciel klienta).

Uwzględnienie punktu widzenia tej grupy interesów jest niezbędne, aby produkty projektu mogły zaspokoić potrzebę biznesową, a sam projekt przyniósł wartość odpowiednią do poniesionych kosztów.

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.