Biuro Projektu (PRINCE2) ang. project office, ed.2005 Project Support Office

Biuro projektu (ed. 2005 Biuro Wsparcia Projektu) - biuro ustanowione na pewien czas w celu wsparcia realizacji konkretnego pomysłu wprowadzenia zmiany realizowanej jako projekt. Jeżeli je utworzono, biuro projektu przyjmuje na siebie obowiązki Wsparcia Projektu.[1]

Zakres obowiązków

Biuro projektów jest tworzone dla wsparcia jednego lub kilku projektów poprzez zapewnienie centralnej puli wykwalifikowanych zasobów. Zakres kwalifikacji powinien być wystarczający dla roli Wsparcia Projektu, Bibliotekarz Konfiguracji, ale również konsultantów z zakresu metodyki PRINCE2.

Zasoby te mogą:
  • wspierać kierowników w pracy administracyjnej,
  • dostarczać umiejętności stosowania narzędzi planistycznych, kontroli jakości oraz zarządzania ryzykiem,
  • zapewniać prawidłowe i efektywne wykorzystanie standardów PRINCE2 w projekcie.


Bibliografia

  • PRINCE2 Glossaries
  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.
  • OGC: Skuteczne Zarządzanie Projektami PRINCE2 (wyd. 2005), TSO, ISBN 0-11-330946-5.

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.