Biuro ang. office

Biuro – miejsce pracy pracowników administracyjnych instytucji lub firmy albo administracyjna instytucja, wykonująca właściwe sobie prace urzędnicze.

Spis treści

Przestrzenie biuroweGłównym celem środowiska biurowego jest wspieranie pracujących w nim osób w wykonywaniu ich obowiązków- najlepiej przy minimalnym koszcie i maksymalnej satysfakcji. Ze względu na różnorodność ludzi o zadań, które realizują, nie zawsze łatwo jest wybrać odpowiednie pomieszczenie biurowe. Aby ułatwić proces podejmowania decyzji w miejscu pracy i projektowanie biura, można wyróżnić trzy różne rodzaje przestrzeni biurowych:

  • przestrzenie robocze,
  • przestrzenie spotkań,
  • pomieszczenia wspomagające.

Przestrzenie roboczePrzestrzenie robocze są zazwyczaj wykorzystywane do wykonywania typowych zadań biurowych, takich jak czytanie, pisanie, czy praca przy komputerze. Istnieje dziewięć ogólnych rodzajów przestrzeni roboczej, każdy obsługuje inne działania:

biuro otwarte

przestrzeń zespołowa

boks biurowyBiuro otwarte - otwarta przestrzeń pracy dla więcej niż dziesięciu osób, nadająca się do działań, które wymagają częstej komunikacji lub czynności rutynowych, które wymagają stosunkowo mało koncentracji.

Przestrzeń zespołowa - półzamknięte miejsce pracy dla dwóch do ośmiu osób, nadające się do pracy zespołowej, która wymaga częstej komunikacji wewnętrznej i średniego poziomu koncentracji.

Boks biurowy - półzamknięte miejsce pracy dla jednej osoby, nadające się do czynności, które wymagają koncentracji i niewielkiej komunikacji.

prywatne biuro

wspólne biuro

pomieszczenie zespołowePrywatne biuro - zamknięta przestrzeń pracy dla jednej osoby, odpowiednia dla działań, które są poufne, wymagają dużej koncentracji lub wielu małych spotkań.

Wspólne biuro - zamknięta przestrzeń pracy dla dwóch lub trzech osób, nadająca się do wspólnej pracy w małych grupach i wymagająca niewielkiej koncentracji.

Pomieszczenie zepołowe - pomieszczenie pracy dla czterech do dziesięciu osób, odpowiednie dla pracy zespołowej, która może być poufna i wymaga częstej komunikacji wewnętrznej.

gabinet

salon pracy

pojedyncze biurkoGabinet - zamknięta przestrzeń pracy dla jednej osoby; odpowiednia dla krótkoterminowych działań, które wymagają koncentracji lub poufności.

Salon pracy – przestrzeń pracy, podobna do salonu, na dwie do sześciu osób; nadaje się do krótkoterminowych działań, które wymagają współpracy i / lub umożliwiają spontaniczne interakcje.

Pojedyncze biurko - otwarta przestrzeń pracy dla jednej osoby; odpowiednia do krótkoterminowych działań, które wymagają odrobiny koncentracji i niewielkich interakcji.

Przestrzenie spotkańPrzestrzenie spotkań w biurze są zwykle używane podczas interaktywnych procesów, np. szybkich rozmów lub intensywnej burzy mózgów. Istnieje sześć głównych rodzajów powierzchni spotkań, każdy z nich obsługuje różne rodzaje działań:

mała sala konferencyjna

duża sala konferencyjna

mała przestrzeń spotkańMała sala konferencyjna - zamknięta przestrzeń spotkań dla dwóch do czterech osób, odpowiednia zarówno dla interakcji formalnych, jak i nieformalnych.

Duża sala konferencyjna - zamknięta przestrzeń spotkań dla pięciu do dwunastu ludzi, nadająca się do interakcji formalnych.

Mała przestrzeń spotkań - otwarte lub półotwarte miejsce spotkań dla dwóch do czterech osób, nadające się do krótkich, nieformalnych interakcji.

duża przestrzeń spotkań

pokój burzy mózgów

miejsce spotkańDuża przestrzeń spotkań - otwarte lub półotwarte miejsce spotkań dla pięciu do dwunastu osób, nadające się do krótkich, nieformalnych interakcji.

Pomieszczenie burzy mózgów - zamknięte miejsce spotkań dla pięciu do dwunastu osób, odpowiednia dla burzy mózgów i warsztatów

Miejsce spotkań - otwarte miejsce spotkań dla dwóch do czterech osób, nadające się do doraźnych, nieformalnych spotkań.

Pomieszczenia wspomagającePomieszczenia wspomagające w biurze są zazwyczaj wykorzystywane do wtórnych działań, takich jak składowanie dokumentów lub odpoczynek w czasie przerwy. Istnieje dwanaście głównych rodzajów tego typu przestrzeni, które wspierają różne działania:

przestrzeń uzupełniania

przestrzeń składowania

obszar drukowania i kopiowaniaPrzestrzeń uzupełniania - otwarty lub zamknięty obszar, w którym przechowuje się często używane pliki i dokumenty.

Przestrzeń składowania - otwarty lub zamknięty obszar, w którym przechowuje się najczęściej używane materiały biurowe.

Obszar drukowania i kopiowania - otwarty lub zamknięty obszar, w którym znajduje się sprzęt do drukowania, skanowania i kopiowania.

przestrzeń korespondencji

przestrzeń spożywcza

przestrzeń odpoczynkuPrzestrzeń korespondencji - otwarty lub półotwarty obszar, gdzie pracownicy mogą odebrać lub dostarczyć pocztę osobistą.

Przestrzeń spożywcza - otwarty lub zamknięty obszar, gdzie pracownicy mogą dostać kawę i herbatę, a także napoje i przekąski.

Przestrzeń odpoczynku - półotwarte lub zamknięte pomieszczenie, w którym pracownicy mogą odpocząć od pracy.

przechowalnia

palarnia

bibliotekaPrzechowalnia - otwarte lub półotwarte miejsce, w którym pracownicy mogą przechowywać swoje rzeczy osobiste.

Palarnia - zamknięta przestrzeń, gdzie pracownicy mogą palić papierosy.

Biblioteka - półotwarta lub zamknięta przestrzeń czytania książek, czasopism i magazynów.

pokój gier

poczekalnia

przestrzeń obieguPokój gier - zamknięta przestrzeń, gdzie pracownicy mogą grać w gry (np. gry komputerowe, bilard, rzutki).

Poczekalnia - otwarte lub półotwarte miejsce, gdzie odwiedzający mogą być przyjmowani lub czekać na swoje spotkania.

Przestrzeń obiegu – obszar niezbędny do tego, by istniał przepływ między piętrami biurowymi, łączy on wszystkie główne funkcje.

Struktura biurowaIstnieje wiele różnych sposobów aranżacji przestrzeni w biurze i choć różnią się one w zależności od funkcji, to moda kierownicza oraz kultura danej firmy, mogą być nawet istotniejsze. To od nich zależą niektóre istotne wybory, m.in. to ilu ludzi będzie pracowało w jednym pokoju. Każdy pracownik może mieć swój własny pokój, ale w dużym, otwartym biurze, które składa się z jednego głównego pomieszczenia, dziesiątki lub setki ludzi mogą pracować w tej samej przestrzeni.

Biura na planie otwartym skupiają różnych pracowników w jednym pomieszczeniu. Niektóre badania wykazały, że może to poprawić krótkoterminową wydajność, np. w ramach jednego Projektu oprogramowania. Jednocześnie utrata prywatności i bezpieczeństwa może zwiększyć częstotliwość kradzieży i ujawniania tajemnic firmy. Pewnego rodzaju kompromisem pomiędzy otwartym biurem a indywidualnymi pokojami jest boks biurowy. Do pewnego stopnia zapewnia on wizualną prywatność, ale problemem może być akustyczna izolacja oraz Ochrona. Większość boksów wymaga również, aby pracownik siedział plecami do kierunku, z którego może się ktoś zbliżać.

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 27 sierpnia 2016 r.