Biofeedback

biologiczne sprzężenie zwrotne

Biofeedback - dostarczanie człowiekowi informacji zwrotnej (feedback) o zmianach jego stanu fizjologicznego. Zmiany fizjologiczne organizmu monitorowane są przez odpowiednie urządzenie, np. pomiarowy system komputerowy. Stosowany w celu polepszenia zdrowia, efektywności i działań człowieka (często w powiązaniu ze zmianami myślenia, emocji i zachowania).

Zobacz też

Bibliografiaostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.