Fakturowanie (ITIL) Przekierowano ze strony: Billing (ITIL) ang. billing

Fakturowanie - w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy) czynność będąca częścią procesu naliczania opłat. Polega na wystawianiu faktur lub rachunków i otrzymywaniu płatności od klientów.[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.