Bierni zawodowo

Bierni zawodowo - część społeczeństwa, do której zaliczają się osoby w wieku powyżej 15 lat, które nie pracują i nie są bezrobotne. Do biernych zawodowo zaliczają się:

  • osoby otrzymujące emeryturę, rentę, alimenty, stypendium, pomoc z opieki społecznej;
  • uczniów pobierających naukę w trybie dziennym;
  • osoby odbywające karę pozbawienia wolności;
  • osoby przebywające w domach opieki;
  • zakonników i zakonnice;
  • osoby uzyskujące dochód m.in. z dzierżawy, wynajmu lokum, itp.;
  • osoby przebywające na urlopie wychowawczym.


Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.