Bezpieczeństwo pracy

Bezpieczeństwo pracy - zespół warunków, które powinny być zachowane w zakładzie pracy aby pracownicy mogli wykonywać swoje zadania bezpiecznie i bez szkody dla zdrowia. Zadaniem bezpieczeństwa pracy jest zapobieganie wypadkom i innym sytuacjom niebezpiecznym dla zdrowia.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

Zobacz też

Bibliografia

Bezpieczeństwo pracy, Wikipedia pl

BHP, Wikipedia en

Joanna Grych: BHP, Encyklopedia zarządzania
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.