BPUG Przekierowano ze strony: Best Practice User Group Ltd ang. Best Practice User Group Ltd

BPUG
organizacja
ang. Best Practice User Group Ltd
data

ustanowienia
2005 r.
siedzibaCrewe, Wielka Brytania
język roboczyangielski
Strona internetowa


BPUG – organizacja stworzona aby pomagać użytkownikom w zaadoptowaniu, używaniu i kształtowaniu dostarczanych przez Cabinet Office produktów P3RM: PRINCE2, MSP, M o R i P3O. Cel ten realizowany jest poprzez wydawanie newslettera, organizowanie lokalnych warsztaty na różne tematy i corocznej konferencji użytkowników, forum online, udostępnianie zasobów oraz angażowanie użytkowników w dostarcczanie opinii zwrotnych do Cabinet Office.

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.