Przegląd korzyści (PRINCE2) Przekierowano ze strony: Benefits review (PRINCE2) ang. benefits review, post-project review (ed.2005), post-implemenation review (ed.2005)

Przegląd korzyści (ed.2005 przegląd poprojektowy, przegląd powdrożeniowy) - jeden lub więcej przeglądów wykonywanych po zamknięciu projektu w celu określenia, czy uzyskano oczekiwane korzyści.

Bibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.