Plan Przeglądu Korzyści (PRINCE2) Przekierowano ze strony: Benefits Review Plan (PRINCE2) ang. Benefits Review Plan, Post-Project Review Plan (ed.2005)

Plan Przeglądu Korzyści (ed.2005 Plan Przeglądu Poprojektowego) - produkt zarządczy przygotowany na użytek Przewodniczącego Projektu, który określa jak i kiedy można dokonać pomiaru korzyści wynikających z projektu. Jeśli projekt jest zarządzany w ramach programu, ta informacja może powstać i być utrzymywana na poziomie programu.[1]

Spis treści

Przeznaczenie

Prace nad planem mają na celu zbadanie:
 • czy w wyniku użytkowania produktów zostały osiągnięte oczekiwane korzyści
 • czy ich użytkowanie spowodowało jakiekolwiek problemy


Użytkowanie produktu może przynieść zarówno korzystne, jak i niekorzystne efekty uboczne. W przypadku korzyści należy ocenić stan ich osiągnięcia w momencie przeglądu, uwzględniając dodatkowy czas potrzebny na ich zmaterializowanie się. Natomiast dla negatywnych efektów ubocznych, należy zawrzeć wyjaśnienie, dlaczego nie zostały przewidziane. W Planie powinny znaleźć się także zalecenia dotyczące przeciwdziałania problemom lub powiększenia korzyści.

Skład

Plan Przeglądu Korzyści powinien zawierać:
 • sposób pomiaru osiągnięcia oczekiwanych korzyści,
 • terminy pomiaru różnych korzyści,
 • zasoby potrzebne do przeprowadzenie przeglądu korzyści,
 • inne obszary, które mogą wymagać rozważenia (np. reakcja użytkownika).


Pochodzenie/ŹródłoPrzegląd Korzyści jest planowany jako część podprocesu Określanie działań następczych (ZP2), ale Przewodniczący jest odpowiedzialny za zapewnienie, że przegląd odbędzie się po zakończeniu projektu.

Kryteria jakości

 • Plan obejmuje wszystkie korzyści wymienione w Uzasadnieniu Biznesowym.
 • Zamieszczono odpowiednie terminy dla pomiaru korzyści wraz z ich uzasadnieniem.
 • Określono kwalifikacje lub osoby niezbędne do przeprowadzenia pomiarów.
 • Plan jest realistyczny w kategoriach niezbędnej pracochłonności, gdy się ją porówna do przewidywanych korzyści.


Bibliografia

 • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.
 • OGC: Skuteczne Zarządzanie Projektami PRINCE2 (wyd. 2005), TSO, ISBN 0-11-330946-5.

Znaki towarowe

 • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.