Ocena porównawcza (ITIL) Przekierowano ze strony: Benchmarking (ITIL) ang. benchmarking

Ocena porównawcza - w fazie ITIL Ustawiczne Doskonalenie Usług (ang. ITIL Continual Service Improvement) proces odpowiedzialny za porównanie poziomu odniesienia (ang. benchmark) z odpowiednimi zestawami danych, takimi jak: ostatni (nowszy) stan odniesienia, dane z innych przedsiębiorstw lub najlepsze praktyki. Termin ten jest używany także jako czynność tworzenia zbiorów poziomów odniesienia oraz czynność porównywania rezultatów, aby zmierzyć postęp lub skalę ulepszeń. Proces ten nie jest szczegółowo opisany w podstawowych publikacjach ITIL.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.