Benchmarking ang. Benchmarking

Benchmarking jest wzorowaniem się na najlepszych, czyli na przedsiębiorstwach, u których wybrany proces jest rozwiązywany w najefektywniejszy konkurencyjnie sposób, zaspokajający potrzeby w takim stopniu, w jakim chciałoby się to osiągnąć u siebie. Wzorowanie się polega na porównaniu danego aspektu z zakresu własnego przedsiębiorstwa i przypatrzeniu się mu u wybranych przedsiębiorstw. Można go także rozumieć jako poszukiwanie rozwiązań mających na celu zapewnienie przewagi konkurencyjnej, gdyż to właśnie atrakcyjność konkurencyjna w dużej mierze wpływa na odnoszone sukcesy.

Spis treści

Koncepcja

Praktykę benchmarkingu stosuje się w celu wykrycia oraz zdefiniowania czynników obecnych we wzorcu, które warto zaimplementować u siebie. Przed zaimplementowaniem rozwiązania należy jednak dobrze przeanalizować te czynniki obcej praktyki, które zamierza się zastosować u siebie, gdyż niekoniecznie cała praktyka może sprawdzić się u nas, oraz wskazać możliwości zastosowania wybranych czynników. Najlepiej opracować je tak, aby wybrany proces funkcjonował korzystniej niż u innych, co może pomóc w zapewnieniu jeszcze wyższej przewagi konkurencyjnej.

Nieprawidłowe podejście do wzorców może skutkować brakiem zamierzonych efektów wybranych rozwiązań. Brak efektywności wprowadzonych zmian może wynikać z różnych przyczyn, w tym popełnionych błędów (np. wzorowanie się na przedsiębiorstwie działającym w innej gospodarce lub w innym systemie prawnym). Suma summarum, niekoniecznie wszystko to, co sprawdza się u innych, sprawdzi się u nas.

Wybrane rodzaje benchmarkingu

  • Benchmarking wewnętrzny - stosowany wewnątrz dużych przedsiębiorstw, w których skład wchodzi kilka oddziałów lub filii realizujących zbliżone działania. W takim przypadku porównuje się efektywność poszczególnych części składowych przedsiębiorstwa oraz czerpie się najlepsze rozwiązania.
  • Benchmarking konkurencyjny - wzorowanie się na innych przedsiębiorstwach. Ze względu na problemy z pozyskaniem informacji od obcych firm jest dość trudny do zastosowania.
  • Benchmarking funkcjonalny - poszukiwanie rozwiązań w innych branżach z zastrzeżeniem, że szuka się ich w obszarach funkcjonujących podobnie jak we własnym przedsiębiorstwie. Zaletą jest stosunkowa łatwość uzyskania informacji, ponieważ branże działają w innym rynku, toteż nie stanowią sobie wzajemnie konkurencji.
  • Benchmarking ogólny - rodzaj benchmarkingu funkcjonalnego, który polega na porównywaniu uniwersalnych procesów, które wyglądają podobnie w wielu organizacjach z różnych branży.


Wnioski

Trudno jednoznacznie określić czy najlepiej czerpać wzorce od przedsiębiorstw z tej samej branży czy też innej. Wychodząc poza swoją branżę można jednak odnaleźć nowe rozwiązania lub zastosować już istniejące w nowy sposób. Benchmarking można stosować nieprzerwanie, dzięki czemu poziom naszego procesu będzie stale ulepszany oraz nie pozostanie w stanie gorszym niż u przedsiębiorstw konkurencyjnych.

Bibliografia

  • Christopher E. Bogan, Michael J. English: Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk
  • Tony Bendell, Louise Boulter: Benchmarking
  • Sławomir Wawak: Benchmarking, Encyklopedia Zarządzania
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.