Obiekt bazowy (MSP) Przekierowano ze strony: Baseline (MSP) ang. baseline

Obiekt bazowy (poziom bazowy, obiekt odniesienia, poziom odniesienia) - wzorzec referencyjny (porównawczy), względem którego dany obiekt (jednostka) jest monitorowany i kontrolowany. Termin używany w odniesieniu do konfiguracji i zarządzania konfiguracją.[1]

Zobacz też

Zarządzanie konfiguracją (MSP)

Bibliografia

Rod Sowden & Cabinet Office: Managing Successful Programmes (2011 edition), TSO 2011, ISBN: 9780113313273
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.