Bakalaureat ang. Bachelor of Arts

Bakalaureat (łac. artium baccalaureus, w skrócie A.B.) – niższy stopień wprowadzający otrzymującego go bakałarza do kariery naukowej. Stosowany był już w średniowieczu i nadal został zachowany w wielu systemach kształcenia np. w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie lub Kościele katolickim. A.B. (B.A.) jest obecnie najniższym stopniem naukowym nadawanym przez uniwersytety anglosaskie[1]. W Polsce bakalaureat został określony jako państwowy Licencjat, chociaż historycznie tradycyjny licencjat (od łac. licentia docendi, licentia ad practicandum) jako wyższy od bakalaureatu, w europejskiej tradycji był stopniem uprawniającym do nauczania, pośrednim między Magisterium a doktoratem.

Spis treści

Różnice regionalne

Stopień Bachelor of Arts zazwyczaj osiągany jest w cztery lata w Libanie, Armenii, Grecji, Bangladeszu, Azerbejdżanie, Brazylii i reszcie Ameryki Łacińskiej, Kanadzie, Egipcie, Iranie, Japonii, Nigerii, Serbii, Pakistanie, na Filipinach, w Tajlandii, Rosji, Szkocji, Korei Południowej, Iraku, Tunezji, Kuwejcie, Turcji i Stanach Zjednoczonych [2][3].

Natomiast zdobycie tego tytułu zajmuje trzy lata w większości krajów Unii Europejskiej oraz w Albanii, Australii, Bośni i Hercegowinie, Chorwacji, na Węgrzech, w Indiach, Izraelu, Nowej Zelandii, Islandii, Norwegii, Singapurze, na Karaibach, w RPA, Szwajcarii i kanadyjskiej prowincji Quebec.

Holandia i Unia Europejska

W Holandii stopnie Bachelor of Arts i Master of Arts zostały wprowadzone w 2002 roku. Wcześniej istniał tam program, który prowadził do uzyskania stopnia doctorandus. Składał się on z takiej samej ilości kursów, jak połączona stopnie Bachelor i Master. Tytuł doctorandus używany był w niemal wszystkich obszarach kształcenia. Inne tytuły używane były na studiach prawniczych (meester) i inżynieryjnych (ingenieur). Osoby, które realizowały program doctorandus, po jego zakończeniu, mogły zdecydować się na uzyskanie stopnia doctorandus (upoważniał ich do używania tytułu Drs. przed nazwiskiem) lub korzystać ze stopnia Master, zgonie z nowymi standardami. Podobne rozwiązania zostały przyjęte w innych krajach Unii Europejskiej, zgonie z Procesem Bolońskim.

Niemcy

W Niemczech zdobywanie tytułu Bachelor of Arts trwa zwykle od 3 do 3 i pół roku (6 lub 7 semestrów). Tytuł przyznawany jest, gdy student zdobędzie od 180 do 210 punktów ECTS.

Wielka Brytania, Irlandia

W Wielkiej Brytanii (z wyjątkiem Szkocji) i Republice Irlandii, studia pierwszego stopnia trwają zwykle 3 lata, ale nomenklatura jest różna. W XIX wieku i później, uniwersytety rozróżniały tematy dotyczące sztuki od tych naukowych, przyznając stopień B.A. lub B.Sc. Natomiast starsze uniwersytety, takie jak Oxford, Cambridge i Dublin, zazwyczaj przyznawały B.A. studentom, którzy zaliczyli wszystkie egzaminy końcowe (np. Part II Tripos (Cambridge), Final Honour, Schools (Oxford), Moderatorship (Dublin)). Niektóre nowe uniwersytety, założone w 1960 roku, takie jak York i Lancaster, początkowo poszły w ślad Oxfordu i Cambridge, stosując nadawanie stopnia B.A. we wszystkich dziedzinach, jednak później zaczęły nadawać stopień B.Sc. W naukach ścisłych. Oxford, Cambridge i Dublin mogą pobierać formalną opłatę administracyjną za tytuł M.A.

Uniwersytety szkockie przyznają stopień Master of Arts absolwentom nauk humanistycznych bądź sztuk, a Bachelor of Science studentom nauk ścisłych. Można uzyskać stopień z wyróżnieniem w cztery lata, bądź zwykły stopień w trzy lata.

Stany Zjednoczone

W Stanach Zjednoczonych, Bachelor of Arts (BA) lub Artium Baccalaureus (AB) to jeden z dwóch podstawowych stopni licencjackich. Drugi to Bachelor of Science. W większości instytucji, B.A. i B.S. mają identyczne wymagania: 120 godzin w semestrze lub 180 godzin w kwartale podstawowego stopnia licencjata. Program nauczania prowadzący do stopnia B.A. często wymaga określonej minimalnej liczby wszystkich punktów zaliczeniowych, zdobytych na kursach dotyczących aktualnych obszarów, historycznie związanych z naukami humanistycznymi, np. język, literatura, humanistyka, matematyka, historia i nauki społeczne. Dla przykładu w Eastern Michigan University minimum 75 ze 124 punktów musi być uzyskane w tych obszarach tematycznych (student może dowolnie wybrać swój główny przedmiot i przedmioty dodatkowe), w tym, w ciągu dwóch kolejnych semestrów, rok wybranego języka obcego.

Australia, Kanada, Nowa Zelandia, Republika Południowej Afryki

Na uniwersytetach w Australii, Kanadzie, Nowej Zelandii i Republice Południowej Afryki, tytuł BA można uzyskać poprzez odbycie trzyletnich, pełnowymiarowych studiów [4]. Studenci muszą wybrać co najmniej jeden główny obszar, który będzie realizowany przez trzy lata nauki. Na niektórych uniwersytetach studenci mogą wybrać drugi wiodący przedmiot. Pozostała część edukacji na danym stopniu jest nauczana w mniejszym zakresie (dwa pierwsze lata). Inaczej niż w pozostałych krajach, studenci, wraz ze stopniem Bachelor of Arts, nie otrzymują ogólnej oceny ze studiów.

Ogólnie rzecz biorąc, we wszystkich czterech krajach, stopień B.A. jest podstawową kwalifikacją, niezbędną do tego, aby kontynuować naukę na wyższych stopniach, np. M.A. i Ph.D.

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.