Badania ankietowe

Badania ankietowe - najbardziej popularny sposób uzyskiwania informacji od specjalnie dobranej grupy reprezentantów.

Dla ustalenia badanej populacji stosuje się dobór losowy, gdy ich liczba jest niewielka a struktura nieznana, dobór losowy systematyczny, gdy dostępna jest lista całej populacji oraz dobór losowy warstwowy dla uzyskania bardziej dokładnych wyników charakteryzujących badanych.

Przebieg badania ankietowego

Najczęściej badanie ankietowe polega na rozdaniu respondentom kwestionariuszy z pytaniami, z prośbą o ich wypełnienie. Ankiety mogą zostać dostarczone respondentom osobiście lub za pomocą poczty czy prasy. Ankieta w odróżnieniu od kwestionariusza jest anonimowa i zawiera m.in. pytania otwarte. W badaniach ankietowych może zostać wykorzystana metoda kwestionariuszowa. Metoda ta polega na uzyskiwaniu danych poprzez zadawanie pytań na podstawie specjalnie przygotowanego kwestionariusza. Tego rodzaju wywiad rzadko ma charakter swobodny, najczęściej jest w pełni lub częściowo ustrukturalizowany (tylko pytania z uprzednio przygotowanej listy i w ustalonej kolejności mogą zostać zadane w badaniu). Metoda ta jest bardzo powszechna w socjologii.

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.