Kopia bezpieczeństwa (ITIL) Przekierowano ze strony: Backup (ITIL) ang. backup

Kopia bezpieczeństwa (kopia zapasowa) - w fazach ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design) oraz ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation), czynność polegająca na kopiowaniu danych. Kopia zapasowa jest wykorzystywana w przypadku utraty integralności danych źródłowych, bądź braku ich dostępności.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.