Menedżer ds. relacji z biznesem (ITIL) Przekierowano ze strony: BRM (ITIL) ang. business relationship manager, BRM

Menedżer ds. relacji z biznesem - w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy) rola odpowiedzialna za utrzymywanie relacji z jednym lub większą ilością odbiorców biznesu. Osoba pełniąca rolę menedżera ds. relacji z biznesem często pełni również role w innych procesach zarządzania usługami jak na przykład: rolę menedżera ds. poziomu świadczenia usług, menedżer ds. relacji z biznesem przekazuje informacje na temat wymagań klienta do procesu zarządzanie portfelem usług. [1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.