BPUG ang. Best Practice User Group Ltd

BPUG
organizacja
ang. Best Practice User Group Ltd
data

ustanowienia
2005 r.
siedzibaCrewe, Wielka Brytania
język roboczyangielski
Strona internetowa


BPUG – organizacja stworzona aby pomagać użytkownikom w zaadoptowaniu, używaniu i kształtowaniu dostarczanych przez Cabinet Office produktów P3RM: PRINCE2, MSP, M o R i P3O. Cel ten realizowany jest poprzez wydawanie newslettera, organizowanie lokalnych warsztaty na różne tematy i corocznej konferencji użytkowników, forum online, udostępnianie zasobów oraz angażowanie użytkowników w dostarcczanie opinii zwrotnych do Cabinet Office.

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.