BPMM ang. Business Process Maturity Model

BPMM
Model dojrzałości
Zarządzanie procesowe
Logo OMG
WłaścicielOMG
RozpowszechnianieOMG
Powstanie2002 r.
Aktualna wersjaVersion 1.0 (czerwiec 2008 r.)
CertyfikacjaOMG
SpołecznośćOMG Member
Oficjalna broszura informacyjna


BPMM - model dojrzałości stworzony przez międzynarodową, otwartą organizację non-profit Object Management Group (OMG). Bazuje na modelu CMM. Zawiera zestaw zaleceń i dobrych praktyk w zakresie uzyskiwania sprawności operacyjnej realizowanych procesów biznesowych, które oceniane są w pięciopoziomowej skali. Wyróżnia się cztery rodzaje ocen: startowa, postępu, dostawcy i potwierdzająca. Kompletna specyfikacja modelu możne być pobrana za darmo na stronie OMG.

Spis treści

Historia

BPMM jest własnością OMG (ang. Object Management Group) - działającej od 1989 roku międzynarodowej organizacji branży komputerowej. Podstawą do opracowania modelu były wymagania procesowe modelu CMM zbudowanego w Carnegie Mellon University, protoplasty modelu CMMI. Początkowo był budowany jako model Service Operations CMM - model dojrzałości eksploatacji usług.

Opis

BPMM opiera się na czterech fundamentalnych zasadach:
  • atrybuty procesów mogą być oceniane w celu określenia ich zdolności do przyczyniania się do realizacji celów organizacji.
  • zdolność procesów nie może przetrwać, jeśli organizacja nie jest na tyle dojrzała, aby ją utrzymać.
  • doskonalenie procesów najlepiej traktować jako program zmian organizacyjnych. Jego kolejne etapy ulepszania pozwalają w bardziej przewidywalny sposób osiągać stopniowo stan zdolności organizacyjnej.
  • Każdy etap lub poziom dojrzałości stanowi wymaganą podstawę, na której mogą być budowane kolejne udoskonalenia.

Poziomy dojrzałości

BPMM jest podzielona na pięć poziomów dojrzałości:
  • Poziom 1: Wstępny (ang. Initial)
  • Poziom 2: Zarządzany (ang. Managed)
  • Poziom 3: Standaryzowany (ang. Standardized)
  • Poziom 4: Przewidywalny (ang. Predictable)
  • Poziom 5: Innowacje (ang. Innovating)
Rys. Poziomy dojrzałości BPMM[1]


Ocena dojrzałości

Zgodność z BPMM określa się na podstawie ocen. Ocena musi być prowadzona przez autoryzowanego Wiodącego Rzeczoznawcę, który przeszedł zaawansowane przeszkolenie zarówno w zakresie BPMM, jak i związanych z nim metod oceny. Wyróżnia się cztery rodzaje ocen: startowa, postępu, dostawcy i potwierdzająca.

Akredytacja i kwalifikacje

Kompletna specyfikacja modelu możne być pobrana za darmo na stronie OMG. OMG prowadzi kilka różnych programów certyfikacyjnych. Jednym z nich jest OMG Certified Expert in BPM™ (OCEB). Program OCEB został opracowany i jest prowadzony jako wspólny program OMG i UML Technology Institute Co., Ltd.(UTI).

Zobacz też

Bibliografia

  • A. Van Looy, M. De Backer, G. Poels: Which Maturity Is Being Measured? A Classification of Business Process Maturity Models, 5th SIKS/BENAIS Conference on Enterprise Information Systems, CEUR Workshop Proceedings, Eindhoven 20 10, s. 7–16.
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.