Najlepsze Praktyki Zarządzania (ITIL) Przekierowano ze strony: BMP (ITIL) ang. Best Management Practice, BMP

Najlepsze Praktyki Zarządzania - zestaw standardów będących własnością brytyjskiej Rady Gabinetowej (odpowiednik polskiego Urzędu Rady Ministrów), stanowiącej część brytyjskiej administracji rządowej. Wcześniej właścicielem była organizacja CCTA, a następnie organizacja OGC. Funkcje związane z Najlepszymi Praktykami Zarządzania zostały przeniesione do Rady Gabinetowej w czerwcu 2010 roku. Zestaw Najlepszych Praktyk Zarządzania (BMP) zawiera wytyczne w dziedzinach takich jak: Zarządzanie usługami IT (ang. ITSM), Zarządzanie projektami i programami, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie portfelem, zarządzanie wartością. Ponadto, dostępne są słowniki pojęć oraz model dojrzałości zarządzania.[1]

Bibliografia

OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.