Analiza wpływu na biznes (ITIL) Przekierowano ze strony: BIA ang. business impact analysis, BIA

Analiza wpływu na biznes - w fazie ITIL Strategia Usług (ang. Service Strategy) jest to czynność z zakresu zarządzania ciągłością biznesu (ang. BCM), której celem jest zdefiniowanie istotnych funkcji biznesowych (ang. VBF) oraz wszystkich elementów z nimi związanych, takich jak: dostawcy, ludzie, inne procesy biznesowe, usługi informatyczne itp. Analiza wpływu na biznes (ang. BIA) określa też wymagania dotyczące odtwarzania usług informatycznych, a w szczególności docelowych czasów odtworzenia (ang. RTO), docelowych punktów odtworzenia (ang. RPO) oraz minimalnych docelowych poziomów świadczenia usług dla każdej usługi informatycznej.[1]

BIA w procesie ITSCM

W procesie zarządzania ciągłością usług informatycznych (ang. ITSCM) analiza ta wspiera identyfikowanie wpływu utraty usług na życie organizacji. Określa także:
  • formy szkód, jakie dane zagrożenia mogą wyrządzić,
  • jak bardzo poziom strat lub uszkodzeń może się zwiększyć po wstępnej awarii usługi,
  • zatrudnienie, umiejętności, usługi i zaplecze technologiczne potrzebne do uruchomienia procesów biznesowych na minimum poziomu operacyjnego,
  • czas potrzebny do przywrócenia chociaż częściowej sprawności operacyjnej personelu, usług i zaplecza technologicznego,
  • priorytety napraw danych usług IT.


Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.