Zarządzanie ciągłością biznesu (ITIL) Przekierowano ze strony: BCM (ITIL) ang. business continuity management, BCM

Zarządzanie ciągłością biznesu (zarządzanie ciągłością działalności biznesu) - w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design) proces biznesowy dotyczący zarządzania ryzykiem, które może poważnie zagrozić biznesowi. Zarządzanie ciągłością biznesu (ang. BCM) chroni interesy najważniejszych interesariuszy, reputację i markę oraz działania generujące wartość. Obejmuje redukcję ryzyka do akceptowalnego poziomu oraz planowanie odtworzenia procesów biznesowych w przypadku przerw w pracy organizacji biznesowej. Wyznacza cele, zakres i wymagania dotyczące zarządzania ciągłością usług informatycznych.[1]

Obszerniejszy opis w artykule zarządzanie ciągłością biznesu.

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.