Błąd (ITIL) ang. error

Błąd - w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation) oznacza wadę projektową lub awarię, która powoduje defekt jednej lub więcej usług informatycznych lub innych elementów konfiguracji (ang. CI-s). Pomyłka popełniona przez osobę lub wadliwy proces, wpływający na element konfiguracji (ang. CI), to również błąd.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.